识字加油站
méi
zuǐ
tuǐ jiǎo

 

 

日积月累
xún yǐn zhě
táng jiǎ dǎo
[唐]
sōng xià wèn tóng
yán shī cǎi yào
zhǐ zài shān zhōng
yún shēn zhī chù

 

读一读
niū niu gǎn niú
niū niu gǎn niú biān zǒu
niú niu yào chī biān liǔ
niū niu liǔ niǔ niú zǒu
niú niu niǔ tóu dǐng niū niu
,
niū niu niù guò niú niu
,
tóu jiǎn shí tou
xià de niú niu niǔ tóu zǒu