识字加油站
yī yuàn    shēng
老师 医  院 医   生
gōng chǎng
jūn duì
工人 军  队 军人

 

 

日积月累
fēng
táng qiáo
[唐]
jiě luò sān qiū
néng kāi èr yuè huā
guò jiāng qiān chǐ làng
zhú wàn gān xié
竿

 

读一读
chūn jié tóng yáo
xiǎo hái xiǎo hái bié chán
guò le jiù shì nián
zhōu   tiān
èr shí sān
èr shí sān   táng guā zhān
èr shí   sǎo fáng zi
èr shí   dòu fu
èr shí liù   mǎi ròu
èr shí   zǎi gōng
èr shí   miàn
èr shí jiǔ   zhēng mán tou
sān shí wǎn shang áo xiǔ
宿 ,
chū chū èr mǎn jiē zǒu