wěi ba        
             
                   
  shuí de wěi ba cháng        
       
  shuí de wěi ba duǎn        
       
  shuí de wěi ba hǎo xiàng  
   
  sǎn                
               
  hóu zi de wěi ba cháng      
     
  zi de wěi ba duǎn      
     
  sōng shǔ de wěi ba hǎo xiàng  
   
  sǎn              
             
  shuí de wěi ba wān        
       
  shuí de wěi ba biǎn        
       
  shuí de wěi ba zuì hǎo kàn    
   
  gōng de wěi ba wān      
     
  zi de wěi ba biǎn      
     
  kǒng què de wěi ba zuì hǎo kàn  
  看。  
 
 

 

 

同步练习